Vanuit het perspectief van onvoorwaardelijke liefde kun je geen foute keuzes maken

We zijn allemaal deel van het universum, deel van ons zonnestelsel, van onze aarde, van de natuur, van de mensheid.
Alles is met elkaar verbonden.
En alles en iedereen hoort bij het grote geheel.

Alles wat we doen, wat we ervaren.
Het hoort bij het avontuur dat mens-zijn heet.

We kunnen altijd kiezen hoe we in een bepaalde situatie zijn en handelen.
En iedere manier van zijn en elke handeling heeft gevolgen.
Wat we uitzenden, op alle niveaus van ons wezen, komt naar ons terug.
Bewust en onbewust.
Zo creëren we onze werkelijkheid.

Soms voelen die gevolgen fantastisch en geven ze een geweldig gevoel.
Op andere momenten voelen ze pijnlijk en moeilijk.

Vanuit het perspectief van eenheid heeft alles een functie en is iedere gebeurtenis op zichzelf neutraal.
Vanuit het perspectief van onvoorwaardelijke liefde draagt iedere ervaring bij aan onze expansie en evolutie.

Wij geven zelf betekenis aan onze ervaringen.
We stoppen het in hokjes van goed en fout.

Als je dan de foute dingen niet meer wilt, afwijst en wegstopt, dan blokkeer je de stroom van het leven. Dan kies je de moeilijke en pijnlijke weg. En hoe meer je je richt op wat je niet wilt, hoe meer je ervan krijgt.

De sleutel?
In ieder moment kiezen voor zijn en handelen in liefde en dat wat licht voelt.
Zodra je weerstand in jezelf voelt: Stop! En kies opnieuw.
Jij hebt de regie.