Vitaalkunst, praktijk voor begeleiding bij levensvragen, kunstzinnige therapie en -coaching van Elske Hoen, gevestigd aan Nienke van Hichtumstraat 20, 6708 SE Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vitaalkunst.nl
Nienke van Hichtumstraat 20
6708 SE Wageningen
06-57251909

Voor vragen omtrent jouw privacy bij Vitaalkunst kun je contact opnemen met mij, Elske Hoen, via contact@vitaalkunst.nl

Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig
Vitaalkunst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@vitaalkunst.nl.

Persoonsgegevens die Vitaalkunst verwerkt
Vitaalkunst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Vitaalkunst verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

 • Als je een therapie of coachingstraject volgt, verwerk ik gegevens over jouw gezondheid, welzijn en het verloop van jouw proces.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Vitaalkunst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzorgen van de dienstverlening zoals jij en ik die zijn overeengekomen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn Inspiratiemail voor Leven in Onvoorwaardelijke Liefde (iLOL) en de promotie van mijn dienstverlening
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Vitaalkunst verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vitaalkunst neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitaalkunst) tussen zit.

Vitaalkunst gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Aweber Lijstmanager
  – voor het verzenden van de inspiratiemail iLOL en informatie over de dienstverlening van Vitaalkunst; hierin worden alleen voornaam en emailadres opgeslagen. Onder iedere email staat een link waarmee je jezelf van de betreffende lijst kunt uitschrijven. Maandelijks verwijder ik alle uitschrijvers.
 • Woocommerce online shop
  – voor het afhandelen van betalingen en de facturering van alle producten en diensten; hiervoor worden naam en adresgegevens en emailadres opgeslagen.
 • Moodle
  – voor online programma’s en cursussen; via dit platform worden online cursussen beschikbaar gesteld en maak je zelf een account aan. In dit systeem kun jij vragen stellen over de inhoud van de cursus en ik antwoord via dit systeem. Het systeem is elektronisch beveiligd.
 • Mozilla Thunderbird
  – voor het 1-op-1 verzenden van emails. In mijn adressenbestand kan jouw mailadres staan als je emailcontact met mij gehad hebt.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Vitaalkunst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende wettelijke bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Cliëntendossier: 15 jaar
 • Administratie: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Vitaalkunst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vitaalkunst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vitaalkunst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitaalkunst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@vitaalkunst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tenslotte wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze verklaring is opgesteld op 23 mei 2018 en gewijzigd op 16 mei 2022