Vertrouwen in het leven

Leven in het moment
Niet hoeven weten
wat de volgende stappen zullen zijn

Vertrouwen op de ingeving, de inspiratie
Dat ze altijd komt
En mij de stromende weg wijst

De weg van lichtheid en plezier
De weg die het doel is

Waar het goed is
In ieder moment
En waar zich altijd meer ontvouwt