home button

. Zeven Ingrediënten voor een Ontspannen Leven

 
 
 

Om helderheid te verschaffen over een aantal praktische zaken met betrekking tot mijn praktijk en de activiteiten die ik verzorg, heb ik een aantal huisregels opgesteld.

Dit geeft helderheid naar jou als cursist of cliënt en naar mijzelf.
 

Algemeen

 • Je wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn.

 • Mijn praktijk is rookvrij.

 • Rekeningen dienen betaald te worden binnen de op de factuur vermelde termijn.

 • Deze huisregels kunnen te allen tijde worden aangepast als dat nodig is.

 

Therapie

 • Een individuele sessie duurt in principe 1 uur tenzij anders afgesproken.

 • Een sessie in een groep duurt in principe anderhalf uur, tenzij anders afgesproken.

 • In een therapietraject werken we zoveel mogelijk op dezelfde dag en tijd.

 • Sessies die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden beschouwd als afspraken die hebben plaatsgevonden en worden gefactureerd. 

 • Verschuiven van individuele afspraken kan in overleg binnen dezelfde werkweek. Als dat niet lukt, wordt de afspraak beschouwd als afgezegd binnen 24 uur.

 • Gemiste afspraken van een groepstraject kunnen alleen tegen een af te spreken vergoeding worden ingehaald.

 • Een afgesproken traject wordt ineens vooraf gefactureerd.

 • De sessies van een individueel pakket dienen binnen 6 maanden na aanvang gevolgd te zijn. Daarna vervalt het recht op reeds betaalde sessies.

 • Betalen in termijnen is mogelijk. Per termijn is hier €5,- administratiekosten aan verbonden.
 • De informatie die jij en ik tijdens de sessies uitwisselen zal ik vertrouwelijk behandelen, tenzij ik een wettelijke plicht tot bekendmaking heb.

 • Als je deelneemt in een groep, wordt van je verwacht dat je informatie over de andere deelnemers vertrouwelijk behandelt.

 • Er wordt alleen een verslag naar je verwijzer of huisarts gestuurd als je daar toestemming voor geeft.

 

Groepsprogramma's en workshops

 • Er kunnen maximaal vijf personen deelnemen aan een groepsprogramma of workshop in mijn praktijk in Wageningen. Als we werken op een andere lokatie is het aantal deelnemers afhankelijk van de lokatie.

 • Bij vier of meer aanmeldingen gaat het programma of de workshop in mijn praktijk door.

 • Aanmelding voor een programma of workshop verplicht je tot betaling van het programma.

 • Je bent verzekerd van deelname als je betaald hebt.

 • Je hebt vanaf het moment van aanmelden 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode kun je kosteloos afzien van deelname.

 • Bij afmelding binnen 7 dagen voor aanvang van een programma of workshop wordt de helft van het deelnamebedrag in rekening gebracht, tenzij bovengenoemde bedenktijd nog geldt. Als je iemand vindt die jouw plaats kan innemen, dan hoef je niet te betalen.

 • Bij afmelding minder dan 24 uur voor aanvang van een programma of workshop wordt het hele deelnamebedrag in rekening gebracht, tenzij bovengenoemde bedenktijd nog geldt. Als je iemand vindt die jouw plaats kan innemen, dan hoef je niet te betalen.

 

Online programma's

 • Er geldt voor online programma's in principe geen maximum aantal deelnemers, tenzij anders vermeld.

 • Verder gelden hier dezelfde voorwaarden qua deelname, betaling en afmelding als voor de groepsprogramma's en workshops (zie hierboven)

 

Producten van Vitaalkunst

 • Je hebt vanaf het moment van aanschaf van een CD, DVD of cursusboek 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode kun je kosteloos afzien van de aanschaf.

 • Stuur het product binnen de 14 dagen bedenktijd terug en je krijgt binnen 14 dagen je geld terug.

 

Versie 6, Mei 2015